Komenda

H.O. Josh Makowski – Drużynowy

Ćw. Patryk Sikorski – Zastępca Drużynowego

Ćw. Jakub Łuczyński – Przyboczny / Referent Programu

Ćw. Robert Budzyń – Skarbnik

Ćw. Adaś Budzyń – Sekretarz

Ćw. Marek Włodarski – Kwatermistrz