Patron Drużyny

Generał Brygady Stanisław Franciszek Sosabowski

Generał Sosabowski urodził się w Stanisławowie 8 maja 1892 roku. Od najmłodszych lat działał w harcerstwie, a później w niepodległościowej organizacji „Zarzewie”. Przez całe swoje życie wspierał harcerstwo. Po liceum, wstąpił do wojska i został komendantem Polskiej Drużyny Strzeleckiej.

Po Pierwszej Wojnie Światowej, ukończył Wyższą Szkołę Wojenną w Warszawie. Przeniesiony został do służby liniowej i dowodził kolejno 9 Pułkiem Piechoty Legionów w Zamościu i 21 Pułkiem Piechoty „Dzieci Warszawy”.

We wrześniu 1939 roku dowodził obroną Warszawy na odcinku grochowskim, za co został odznaczony Orderem Virtuti Militari III klasy. Po klęsce wrześniowej zaczął działać w konspiracji. Później przedostał się do Francji, gdzie objął dowództwo 4 Dywizji Piechoty.

21-go czerwca 1940 roku, Sosabowski popłynął statkiem do Wielkiej Brytanii. A już w lipcu, 1940 roku razem z Wojskiem Polskim został przeniesiony do Szkocji, gdzie na bazie 4 Kadrowej Brygady Strzelców stworzył podstawę dla Brygady Spadochronowej.

23-go września 1941 roku, powstała Pierwsza Polska Samodzielna Brygada Spadochronowa. Sosabowski stworzył tę jednostkę, dowodził nią oraz szkolił pod hasłem „Najkrótszą Drogą”, które oznaczało najkrótszą możliwą drogą jednostka by walczyła o wolność Polski.

We wrześniu 1942 roku, dowódca brytyjskich wojsk spadochronowych, Generał Frederick Browning przekazał informację, że 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa będzie brała udział w ataku na Niemieckie pozycje w Holandii, jako część operacji „Market-Garden”. Propozycję tą odrzucił, pozostając wierny przeznaczeniu Brygady Spadochronowej do zrzutu na Polskę.

W dniu 15 czerwca 1944 roku Brygada otrzymała sztandar z kraju, a Pułkownik Sosabowski został awansowany do stopnia Generała Brygady. Jednak w dniach 17-26go września 1944 roku, 1 Samodzielną Brygadę Spadochronową pod dowództwem Generała Sosabowskiego brała udział w desancie w okolicach Oosterbeek-Driel koło miasta Arnhem, w Holandii, w operacji „Market-Garden”

Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej, Sosabowski pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Zmarł na zawał serca 25 września 1967 roku w Wielkiej Brytanii.

Cześć jego pamięci!