Historia Drużyny

1940-1944
W 1940 r. w czasie drugiej wojny światowej wielu polaków zostało deportowanych do Rosji, między innymi Tadeusz Boguniewicz. W 1942 r. dołączył się do polskiego wojska i wyjechał do Anglii. Od 1942 r. Tadeusz Boguniewicz służył w Pierwszej Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej pod dowództwem Stanisława Sosabowskiego. Uczestniczył w bitwie pod Arnhem-Driel we wrześniu 1944 r. Po wojnie został w służbie wojskowej w Anglii.

1956-1957
W grudniu 1956 r. Druhna Helena i Tadeusz Boguniewicz z synem Markiem przyjechali do Elizabeth, New Jersey. Druhna Helena Boguniewicz i Druh Ryszard Stańkowski utworzyli i zajęli się prowadzeniem gromady zuchowej „Muchomorki z Polskiego Lasu” w Elizabeth, New Jersey.

1968-1969
W lutym 1968 r. w sali pod kościołem Świętego Wojciecha w Elizabeth, obyła się pierwsza zbiórka powstałego zastępu „Puchacze”. W sierpniu 1969 r. czterech harcerzy z Elizabeth brało udział w I Światowym Zlocie na Monte Cassino we Włoszech, z okazji 25-rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Na zlocie, harcerze byli częścią podobozu „Arnhem”.

Zastęp Puchacze w Am. Częstochowie 1969 r.

1970
15 Marca – W rozkazie L1/70, hufcowego Hm. Jerzego Kuncewicza, zastęp Puchacze staje się w drużyną im. Generała Sosabowskiego. Ale rozkaz dopiero został przeczytany w Elizabeth, 4 kwietnia, przez druha Phm. Ryszarda Langnera, pierwszego Szczepowego w New Jersey. Pierwszym drużynowym 21 MDH został mianowany Ćwik Marek Boguniewicz i opiekunem został Druh Tadeusz Boguniewicz, a przybocznym Ćwik Jacek Jordanowski. Finansowo wspierało drużynę Koło Polskich Spadochroniarzy z prezesem koła Bronisławem Brodzickim.

1976-1985 
Ośrodek przeniósł się do George Washington Elementary School #1 w Elizabeth, New Jersey, podstawowa szkoła na wprost kościoła gdzie zbiórki się odbywały. Od tego czasu Druhna Danuta Kozłowska przejęła opiekę nad drużyną. W 1985 r. Ośrodek Harcerski w Elizabeth przeniósł się do Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, New Jersey. W nowym miejscu cała praca harcerska zaczęła nabierać większego znaczenia.

1990-1997
Phm. Włodzimierz Chowra został mianowany Drużynowym 21 MDH, w 1990 r. po roku prowadzenia drużyny. W następnym roku drużyna odbudowała się do 16 harcerzy, a w kolejnych latach drużyna podniosła stan do 32 harcerzy. W 1994 roku Druh Chowra został mianowany hufcowym Hufca „Warmia”. Mimo to nadal został związany z drużyną i był jej opiekunem. Druh Pwd. Franciszek Pacholarz, Szczepowy zajął się drużyną.

2000
Na VI Światowym Zlocie w Acton, Kanada w 2000 roku, dziesięciu harcerzy z drużyny brało udział w zlocie w podobozie hufca.

2003-2004
Druhowie Hm. Adam Jańczuk, z Michigan i Hm. Dawid Ostręga z Londynu przeprowadzili się do New Jersey, i zaczęli aktywną pracę w drużynie. Poprzez ich wkład pracy i drużynowych Bartka Suchockiego i Roberta Suchockiego drużyna zaczęła być na dużo wyższym poziomie. W listopadzie 2003 r. był dodany brązowy pasek do naszej żółtej chusty.

2005-2006
25 czerwca – 9 lipca 2005 odbył się samodzielny obóz drużyny „Dywizjon 303” w Yard’s Creek Scout Reservation w New Jersey. 29 lipca – 12 sierpnia 2006 r. 21 MDH samodzielnie brała udział w VII Światowy Zlot w Whiteford, Maryland w Stanach Zjednoczonych. Drużyna zajęła czwarte miejsce wśród trzynastu podobozów.

2010
24 lipca – 7 sierpnia – 21MDH zajęła pierwsze miejsce z 19 podobozów na VIII Światowym Zlocie w Zegrzu w Polsce.