O Nas

W 1970 r. powstała 21 Męska Drużyna Harcerzy im. Generała Sosabowskiego. Drużyna miała pierwszą siedzibę w Elizabeth, New Jersey, w Stanach Zjednoczonych. Od 1985, przeniosła się do Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, New Jersey. Drużyna współpracuje z drużyną harcerek, „Szczyty Górskie”. Obydwie drużyny męska i żeńska czasami organizują wspólne imprezy, wycieczki i zabawy. Ośrodek harcerski w Clark ma również gromadę skrzatów „Grzybki” i zuchów „Muchomorki z Polskiego Lasu”, które później zasilają szeregi harcerskie. W ciągu roku 21 MDH organizuje samodzielne wycieczki, biwaki, zimowiska, i obozy.


Związek Harcerstwa Polskiego · Organizacja Harcerzy · Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych · Hufiec Warmia